Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÙ HỢP QUY CHUẨN

26/02/2024 118 lượt xem

Bộ Xây dựng đề nghị các tổ chức chứng nhận có năng lực và nhu cầu chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD lập hồ sơ gửi về Bộ Xây dựng để xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn.

Các tổ chức có năng lực và nhu cầu chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD lập Hồ sơ gửi về Bộ Xây dựng để xem xét cấp Giấy chứng nhận (Ảnh minh họa).

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức chứng nhận về việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn.

Theo đó, căn cứ mục 4.1 Phần 4 QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng: “Các tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm có năng lực đáp ứng yêu cầu về thử nghiệm, chứng nhận đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy định tại QCVN 16:2023/BXD, lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP nộp về Bộ Xây dựng để xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm”.

Bộ Xây dựng cho biết, căn cứ điểm b khoản 4 Điều 16 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật:

“4. Tổ chức chứng nhận hợp quy được tiến hành hoạt động chứng nhận hợp quy sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

b) Đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật;…”.

QCVN 16:2023/BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị các tổ chức chứng nhận có năng lực và có nhu cầu chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng lập hồ sơ gửi về Bộ để xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn.

                                                                                      Hữu Tân ST
Theo baoxaydung.com.vn

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top