Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

TRUNG TÂM KTTCĐLCL BÌNH THUẬN TỰ CHỦ ĐỂ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG KIỂM ĐỊNH, ĐO LƯỜNG

11/01/2024 158 lượt xem

          Nhờ thích ứng với cơ chế tự chủ, không ngừng đổi mới sáng tạo, cải tiến phương thức quản lý, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đang ngày càng khẳng định uy tín và thành công trong hoạt động.               

          Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận, có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định đối chứng đồng hồ điện cho Công ty Điện lực

           Năm 2019, thực hiện chủ trương của tỉnh, Trung tâm chuyển đổi tổ chức và hoạt động sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Quá trình chuyển đổi, đơn vị đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng nâng cao năng lực, nâng cao nguồn thu, giảm chi phí, tự trang trải kinh phí chi thường xuyên, cải thiện nguồn trích lập từ các quỹ phục vụ phúc lợi và phát triển đơn vị sự nghiệp. Việc chuyển đổi giúp cho viên chức, người lao động thay đổi tư duy, năng động hơn trong công việc. Nhờ đó, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên được giao, các nguồn thu sự nghiệp hằng năm đều đạt mục tiêu đề ra.

          Hàng năm, Trung tâm luôn quan tâm mở rộng năng lực hoạt động trong các lĩnh vực kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm sản phẩm hàng hóa, quan trắc môi trường,…. Đối với lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn trong năm 2023, Trung tâm mở rộng kiểm định máy đo tiêu cự kính mắt, kiểm định phương tiện đo xi téc ô tô. Hiện nay Trung tâm đã được chỉ định kiểm định 22 loại phương tiện đo nhóm 2 và 02 chuẩn đo lường, đủ năng lực đáp ứng kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo trên địa bàn toàn tỉnh.

          Việc mở rộng năng lực kiểm định đóng vai trò ngày càng quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường tính tự chủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và góp phần tích cực phát triển đơn vị.

Kiểm định viên Trung tâm kiểm định cân tại cơ sở.

          Cùng với hoạt động dịch vụ, Trung tâm luôn chú trọng thực hiện kiểm định các phương tiện đo bắt buộc phải kiểm định, phục vụ an sinh xã hội, phục vụ quản lý Nhà nước như: Cột đo xăng dầu, cân đồng hồ lò xo, áp kế, huyết áp kế, điện tim, điện não, công tơ điện, đồng hồ nước, cân phân tích, cân kỹ thuật, xi téc ô tô... Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, chấp hành tốt pháp luật về đo lường, củng cố, ổn định lòng tin của nhân dân, nhất là đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vùng sâu, vùng xa.

          Trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục nâng cao năng lực, mở rộng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, từng bước tạo nguồn thu ổn định và đảm bảo các điều kiện hoạt động, ngày càng phát triển.

          Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo vui lòng liên hệ với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận để được tư vấn và hướng dẫn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng bình thuận

Địa chỉ: Khu dân cư Bắc Xuân An, Phường Xuân An, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Điện thoại: 0252 3822390 – 0908700379

Website: tdcbinhthuan.vn

Email: trungtamtdc.binhthuan@gmail.com

                                                                                                Hữu Tân

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top